Friday, June 13, 2014

Algklasside taristu kaardistus

Riistvara:
Igas algklassis on õpetajale kasutada arvuti ja projektor.
Algklasside õpilastele on kasutada labor: 5 sülearvutit, 5 fotoaparaati.
Tahvelarvutid: Samsung Tab 2: 14tk +1 HEV õpilastele
Kaks arvutiklassi: 17+1 ja 19+1 arvutit.
Arvutiklassis on lisaks veel mobiiltelefonid (Android, Windows Phone) ja Legorobotid 5+3.
Pikas päevas on 4 Linuxi lauaarvutit.
Võimalus on laenata loodusainete õppetoolilt Vernieri seadmeid ja andureid.

Võrk:
WiFi levib 80% algklasside osas, kuid kvaliteet on kõikuv. Sülearvutitega saab kasutada lisaks hubi ja kaableid. Selle osaga oleks vaja tegeleda. WiFi ise on pandud üles koostöös Wifi.ee ja on monitooritav koos keskhaldusega.

BYOD:
Õpilastel on kooli kaasa lubatud võtta oma tehnika: tahvelarvutid, nutitlelefonid.

Tarkvara:
Kasutame Windows 7 süsteemi ja hulka vabavara: Monley Jam, PhotoStory 3, MovieMaker jne.
Väga palju kasutatakse kontorivara ja internet on samamoodi piiramatu ressurss - sealt leiab igaüks omale midagi.

Andmeruum: enamasti kasutavad õpetajad oma mälupulki, veebiruumi (Google või Microsoft, Dropbox, Copy), emaili, kui ka kooli võrguketast serveris. Kooli kontole saab ligi läbi kaugtöölauahalduse.

Veeb: algklassidel on oma õppetoli blogi. Paljudel klassijuhatajatel on klassiblogid. Üritustelt tehtud pildid ja videod laetakse internetti. http://pg-algklassid.blogspot.com/
HEV koordineerimine toimub läbi MS pilvelahenduse alates 2012, plaan on võtta kasutusele samalaadne süsteem tunnistuste ja hinnetelehtede info kogumiseks 2014.

Teateekraanid: algklasside korrusel on televiisor, enamasti kasutatakse seda variõppeks - videod, multifilmid jne.

Õppematerjalide kaardistus on aga plaanis ära teha käesoleva projekti raames:
http://pgalg.weebly.com

Arvutiõpetus algab õpilastele esimesest klassist. Olenevalt lennust on arvutitunnid olnud enamasti tavasuunale, kunstisuunale arvutitunde ei ole toimunud. 2014 sügisest oleme muutunud veidike õppekava, et toetada õpilasi ja õpetajaid koostöös arvutiõpetajate ja robootikaga. Klassiõpetajad tegutsevad rohkem ka tahvelarvutitega.

Koolitused õpetajatele: toimuvad regulaarselt, kuid vastavalt vajadusele. Erinevatel aastatel võetakse läbi erinevaid teemasid, mis toetavad kooli üldiseid eesmärke.
Koolitused õpilastele: teeme eraldi e-ohutuse alaseid teavituskoolitusi, aegajalt teevad seda ka klassiõpetajad ise või vanemate klasside õpilased.

Koostöö: oleme Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse instituudi partnerkool, seega noored õpetajakandidaadid käivad meie koolis tarkust saamas ja oma teadmisi ja mõtteid meiega jagamas.

Koostöö Innove ja EIS

Birgy teatab: Pelgulinna Gümnaasium alustab augustis koostööd ka Innove SA-ga testimaks Eksami Infosüsteemi võimalusi algklassides e-testide kasutamisel.

Innovel on EISis olemas palju küsimusi, millega saab mõõta õpilaste taset. Koostöös uurime võimalusi kuidas ja millisest vanusest on sobilik selliseid teste kasutada. Jüri Mäemat meie koolist näiteks loob küsimusi kunstiõpetuses ja meie kooli vanemad klassid on saanud palju kogemusi erinevate testide katsetamisel.


Koostööpakkumine Telda-lt

Birgy teatab: On olemas huvitav veebipõhine tarkvara Smart AMP, mis aitaks meil poetansiaalselt lahendada ära laste koostöötamise väljakutse erinevate seadmetega.

Tutvume võimalustega läbi veebiseminari ja sügisel saame lisakoolituse.
90 päeva on vastav tarkvara ka tasuta kasutada (väidetavalt).

Weebly kasutamise koosolek ja õppimistund

Alustasime Weeblysse materjalide kogumisega.
Harjutasime ja õppimise lehe tegemist, sisu haldamist.

http://pgalg.weebly.com/

Osalesid: Kaire, Reet, Heidi, Birgy, Jüri, Petri, Kadrian.

Teemad:
Reet- matemaatika
Heidi- loodusõpetus ja inimeseõpetus
Kaire - eesti keel
Petri ja Jüri - kunst, tööõpetus, arvutiõpetus
Kadrian- HEV
Karmen- majandus

Wednesday, June 11, 2014

Koosolek 11.06.2014

Projekti tegevuskava ja vastutajad. Koosoleku protokoll 11.06.2014

Ülesanded
Tegevuse kirjeldused
Vastutajad
I ETAPP
1. Tegevuskava paikapanek (ajatelg)
I Etapp- juuni-august 2014
 • Veebi loomine
 • Ajatelg
 • Hetkeolukorra kaardistamine ja ülesannete jagamine
II Etapp- august 2014
 • tahvelarvutite appide ja õppematerjalide kaardistamine
III Etapp- sept-nov 2014
 • I uuring vanematele ja lastele (septembri keskel)
 • Tehnika kasutamise juurutamine õpilaste ja õpetajatega
 • uued metoodikad ja veebiprogrammid ning appide loomine
 • Aineteülesed projektid (oktoober)
 • II uuring vanematele ja lastele (november)
Kõik liikmed
2. Projektiveebi ja projektiga seotud e-süsteemi loomine.
 • Info projekti ja seonduva kohta pannakse üles blogisse http://pgdigi.blogspot.com
 • Ühistoimimiseks ja kaardistamiseks Weebly keskkonna e-süsteemi loomine- "PG ALGÕPETUSE MATERJALID".
 • kooli IT- ja arendusjuht teeb projektiliikmetele Weebly koolituse, et liikmed saaksid sinna ise lisada vajalikku infot.
 • Veeb (pgalg.weebly.com) ehitada esialgu üles 1.-4.klassini, iga klassi alt leiab alamjaotused õppeainete kaupa. Iga aine alt leiab töölehed, KT-d, TK-d, lingid, mängud, äpid.
Kõik liikmed
3. Hetkeolukorra kaardistamine
Projektiliikmete vahel on ära jaotatud erinevad õppeained 1.-4.klassini, mille kaardistamisega igaüks tegeleb.
Ülesandeks on üle vaadata ja välja valida vähemalt 5 "tegevust" iga alamlehe kohta  http://pgalg.weebly.com/-s.
Reet- matemaatika
Heidi- loodusõpetus ja inimeseõpetus
Kaire - eesti keel
Petri ja Jüri - kunst, tööõpetus, arvutiõpetus
Kadrian- HEV
Karmen- majandus
Kõik liikmed

Tuesday, June 10, 2014

Koosolek 10.06.2014

Otsused:

Materjalide veeb tuleb 1-4 klass.
Iga õpetaja hakkab haldama oma alamveebi kuhu ta materjali kogub.
Tekib keskne veeb, kuskohast saab igale asjale ligi. Süsteemiks kasutame Weeblit.

Sisulehed luukase ainete ja klasside kaupa.
HEV info lisatakse lisamaterjali veebi.

Iga aine ja klassi all on teemad:
töölehed
kontroll
lingid
mängud

ja eraldi luuakse alaleht appide jaoks.

Kunst ja käsitöö pannakse ühte veebi, kunst jaotatakse lisaks veel tava ja süvakunstiks, vastavalt meie kooli profiilile.

Kõikidele veebidele lisatakse Creative Commonsi link kui ka märge, et kui oleme pannud üles kellegi teise inimese loodud materjale, siis võime sellele lisada juurde vajaliku info või vajadusel vastava materjali ka veebist eemaldada. Palju materjale on lihtsalt läbi aegade kogunenud ja edasi töödeldud, et lihtsalt ei mäleta, kuskohast midagi head on kokku kogutud.

Monday, June 9, 2014

Esimene koolitus Tallinna Ülikoolis


Koolituspäev toimus Tallinna Ülikoolis. Päeva alustasime tutvumisringiga. Edasi rääkis Mart Laanpere meile uuenevast õpikäsitlusest ja nutiseadmete kasutamisest tunnis. Peale pisikest pausi tutvustas Lili Kesa meile erinevaid huvitavaid võimalusi internetis, mida saab kasutada nii arvutis kui nutiseadmetes. Õppisime kohe kõiki neid ka kasutama.

Ülejäänud päeva kavandasime oma kooli digipöörde projekti.Sunday, June 8, 2014

Meeskond

Meie Digipöörde meeskond:

                                                           Tõnu Piibur
                                                         
                                                             Reet Mõlder
                                                           
                                                            Kaire Kukk
                                             
                                                            Kadrian Hiie
                                                       
                                                            Heidi Tark
                                                         
                                                            Petri Asperk